Fasády

Historické fasády a rekonstrukce

Zaměřujeme se na opravy a celkové rekonstrukce historických fasád, včetně obnovy původní štukové výzdoby. Práce probíhají ve většině případů restaurátorským způsobem pouze u velmi silně poškozených omítek doporučujeme provést repliku, která věrně respektuje originál. V několika případech jsme prováděli fasádu podle dobové fotografie. Na památkově chráněných objektech pracujeme, pod dozorem památkářů a dodržujeme pracovní a technologické postupy našich předků a snažíme se o maximální používání tradičních materiálů.

Autorské fasády

Tato kapitola se týká fasád zpravidla současných , kde autorem návrhu je buď architekt, popř. stavitel, nebo svěříte návrh fasády nám. Při této práci se snažíme skloubit požadavky investora a zároveň respektovat lokalitu ve které se stavba nachází (historická městská zástavba, vesnická náves, apod.). Naším cílem je dodat každé stavbě jedinečný vzhled, vyzdvihnout její architektonické přednosti popřípadě zakrýt nedostatky, způsobené dřívějšími přestavbami, neodbornými zásahy atp. a uspokojit a potěšit tak majitele domu i kolemjdoucí.