Autorské fasády

Tato kapitola se týká fasád zpravidla současných , kde autorem návrhu je buď architekt, popř. stavitel, nebo svěříte návrh fasády nám. Při této práci se snažíme skloubit požadavky investora a zároveň respektovat lokalitu ve které se stavba nachází (historická městská zástavba, vesnická náves, apod.). Naším cílem je dodat každé stavbě jedinečný vzhled, vyzdvihnout její architektonické přednosti popřípadě zakrýt nedostatky, způsobené dřívějšími přestavbami, neodbornými zásahy atp.a uspokojit a potěšit tak majitele domu i kolemjdoucí.