Historické fasády a rekonstrukce

Zaměřujeme se na opravy a celkové rekonstrukce historických fasád, včetně obnovy původní štukové výzdoby. Práce probíhají ve většině případů restaurátorským způsobem pouze u velmi silně poškozených omítek doporučujeme provést repliku, která věrně respektuje originál. V několika případech jsme prováděli  fasádu  podle dobové fotografie. Na památkově chráněných objektech pracujeme, pod dozorem památkářů a dodržujeme pracovní a technologické postupy našich předků a snažíme se o maximální používání tradičních materiálů.