Litice

Některé významné události hodné zaznamenání byly v dřívějších dobách psány do hlíny. Jinak tomu nebylo ani v případě tohoto proroctví vepsaného do hliněné omítky. Text krasopisně napsala Slávka Štrbová. Druhým mým dílem v Liticích bylo provedení strukturované probarvené omítky a andělíčků na peci na pizzu. V obou případech byl otcem návrhu a spolutvůrcem řemeslným P. Francesco Meneghini .