Tupadly

Z původních vnitřních hliněných omítek roubené části stavení na Klatovsku se dochovala pouze omítka na stropě. Omítky na stěnách byly odstraněny, neboť trámy především ve spodních partiích stavby, ale i ostění oken a dveří byly vlhkostí poškozeny, a bylo nezbytné je nahradit trámy zdravými. Rovněž utěsnění a vyspárování trámů bylo nezbytné obnovit. Poté byla nahozena hliněná omítka v několika krocích. Finální vnitřní omítka je utažená, obílená vápnem. Fasáda je nahozená vápennou, dřevem stočenou maltou.