Vlhavy

Pro provedení hliněných omítek v hospodářské části jihočeského statku bylo nezbytné opatřit stávající zavlhlé a zasolené kamenné zdi odvětranou obezdívkou. Poté byla na zdivo nanesena jednovrstvá utažená hliněná omítka. Odvětrávací otvory jsou decentně zapuštěny do omítky. Staré, ručně tesané trámy byly olemovány vápnem malovanou lemovkou.