Hliněná omítka v Liticích

Hliněné proroctví v Liticích u Plzně

Některé významné události hodné zaznamenání byly v dřívějších dobách psány do hlíny. Jinak tomu nebylo ani v případě tohoto proroctví vepsaného do hliněné omítky. Text krasopisně napsala Slávka Štrbová. Druhým mým dílem v Liticích bylo provedení strukturované probarvené omítky a andělíčků na peci na pizzu. V obou případech byl otcem návrhu a spolutvůrcem řemeslným P. Francesco Meneghini.

Provedené práce

  • Cladding, facades

Lokalita

  • Litice, Plzeň

Dokončeno

  • 1. 1. 2021