Rekonstrukce fasády Vinná

Autorská fasáda ve vesnici Vinná u Křemže

Cílem této opravy, bylo štukovou výzdobou a barevným nátěrem proměnit vzhled nešetrně dostavěného (zrekonstruovaného) selského stavení na Křemžsku. Pátrání po původním vzhledu a členění fasády vzhledem k radikálním stavebním úpravám nemělo smysl, a tak je návrh fasády mým autorským dílem.

Štukové prvky byly prováděné ručně z vápenné malty. Římsy byly vytažené pomocí šablon, okenní žaluzie, sluneční hodiny a ostatní výzdoba byly rovněž modelovány ručně na místě samém. Plastika /kachel/ umístěná na severovýchodně orientovaném štítě znázorňuje vinaře šlapajícího víno. Tento motiv byl zvolen záměrně, protože statek je označován na mapě názvem “Šlap“ a obec se nazývá Vinná.

Provedené práce

  • Cladding, facades

Lokalita

  • Vinná, Křemže

Dokončeno

  • 1. 1. 2021