Rekonstrukce roubenky s hliněnou omítkou

Nová fasáda a interiér stavení na Klatovsku

Z původních vnitřních hliněných omítek roubené části stavení na Klatovsku se dochovala pouze omítka na stropě. Omítky na stěnách byly odstraněny, neboť trámy především ve spodních partiích stavby, ale i ostění oken a dveří byly vlhkostí poškozeny, a bylo nezbytné je nahradit trámy zdravými. Rovněž utěsnění a vyspárování trámů bylo nezbytné obnovit. Poté byla nahozena hliněná omítka v několika krocích. Finální vnitřní omítka je utažená, obílená vápnem. Fasáda je nahozená vápennou, dřevem stočenou maltou.

Provedené práce

  • Cladding, facades

Lokalita

  • Tupadly, Klatovy

Dokončeno

  • 1. 1. 2021